Korzystanie z baz danych wynajmij24.pl

  1. Wynajmij24.pl udostępnia Użytkownikom bazy danych podmiotów trzecich w zakresie umożliwiającym uzupełnianie niektórych lub wszystkich elementów składających się na treść Oferty, w tym parametrów, zdjęć i opisu usług, za pośrednictwem formularza wystawiania.
  2. Użytkownik może korzystać z baz danych udostępnionych Użytkownikom przez wynajmij24.pl wyłącznie poprzez uzupełnianie - przy użyciu funkcjonalności wynajmij24.pl - niektórych lub wszystkich elementów składających się na treść Oferty, w tym parametrów, zdjęć i opisu usług oraz wyświetlanie Ofert obejmujących elementy pochodzące z tych baz danych na wynajmij24.pl.
  3. Wykorzystanie baz danych udostępnionych przez wynajmij24.pl w sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane w ust. 2 niniejszego załącznika jest zabronione.
  4. W odniesieniu do poszczególnych baz danych zastosowanie znajdują następujące zastrzeżenia:
  5. Treści zgromadzone w ramach wynajmij24.pl, w szczególności w Ofertach, stanowią bazy danych, które są chronione zgodnie z przepisami prawa, między innymi w zakresie korzystania z nich przez podmioty trzecie. Korzystanie z tych baz danych poprzez pobieranie danych lub wtórne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.

Treść baz danych może podlegać niezależnej ochronie zgodnie z przepisami prawa. W przypadku nieuprawnionego korzystania z chronionych przez prawo baz danych lub ich treści wynajmij24.pl oraz inne uprawnione podmioty mogą dochodzić od podmiotów naruszających prawa do baz danych lub ich treści w szczególności odszkodowania oraz zaprzestania naruszeń. Korzystanie z chronionych prawem baz danych bez uprawnień może podlegać odpowiedzialności karnej.


ZAŁĄCZNIKI DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Wynajmij24.pl

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 69
Telefon: 609 515 877 
e-mail: kontakt@wynajmij24.pl