Problem właścicieli mieszkań do wynajęcia. Czy rząd zmieni prawo?

20 stycznia 2023, 11:15

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, prawie 1,8 mln mieszkań stoi pustych mimo wysokich cen najmu i wielu chętnych, którzy nie mogą znaleźć dla siebie lokum. Jedną z przyczyn jest to, że choć 70 proc. właścicieli lokali doświadczyło problemów z najemcami, prawo wciąż bardziej chroni tych ostatnich.

Na ten problem zwrócił ostatnio uwagę rzecznik praw obywatelskich, który skierował wystąpienie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Rzecznik zauważył, że ustawodawca ma obowiązek tak kształtować wzajemne relacje właścicieli z lokatorami, aby obu stronom zagwarantować ochronę ich praw.

„Właściciele obawiają się problemów związanych z nierzetelnym lokatorem, który nie będzie płacił za lokal i nie będzie chciał go opuścić. Wszystkie koszty będzie w tej sytuacji ponosił właściciel. Postępowanie związane z wyegzekwowaniem należności z tego tytułu i odzyskaniem lokalu jest zaś czasochłonne i długotrwałe. Dlatego wielu właścicieli w obawie przed nadużyciem przez potencjalnych nieuczciwych najemców przysługującej im ochrony praw lokatorów nie przeznacza swego mieszkania na wynajem” - pisze RPO do resortu rozwoju.

Spostrzeżenia RPO potwierdzają badania Rendin Polska dla Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Dowiadujemy się z nich, że prawie 70 proc. wynajmujących doświadczyło problemów z najemcą. Najczęściej były to zaleganie z czynszem i zniszczenie lokalu.

Czego konkretnie chcieliby wynajmujący mieszkania?

Szybszego egzekwowania umów najmu i już przy pierwszym miesiącu zwłoki w płatnościach możliwości wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Sprawniejszej pracy komorników. Usprawnienia działań sądów, szczególnie przy procedurze eksmisji. A gdy najemca okazuje się oszustem i złodziejem, działań na podstawie kodeksu karnego.

O zmianę regulującej te kwestie ustawy o ochronie praw lokatorów walczą też Zjednoczeni Wynajmujący - Ruch Obywatelski.

„Sytuacja ta jest bardzo niekomfortowa dla wynajmujących i wiele osób po przejściach z niepłacącymi lokatorami woli sprzedać lokal lub po prostu nie wynajmować go nikomu, gdyż stres i ryzyko przewyższają potencjalne zyski z tytułu najmu” - napisali jesienią ubiegłego roku w petycji do premiera Mateusza Morawieckiego.

Warto wiedzieć, że dziś umowę najmu mieszkania można wypowiedzieć dopiero wtedy, gdy zwłoka w zapłacie czynszu wynosi co najmniej trzy okresy rozliczeniowe (zazwyczaj takim okresem rozliczeniowym jest miesiąc). Następnie właściciel mieszkania musi wyznaczyć najemcy dodatkowy, miesięczny termin na uregulowanie zaległości. Dopiero po upływie tego terminu, gdy zapłata nie wpłynie, wynajmujący może wypowiedzieć umowę, zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Jeśli mimo to najemca nie zwolni mieszkania, wynajmujący staje przed koniecznością długiej batalii sądowej.

Przeczytaj również: Wynajmujesz mieszkania? To musisz wiedzieć!


„Choć prawo własności jest jednym z najsilniej chronionych praw majątkowych, to regulacje zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów ograniczają je w celu ochrony innej wartości o podstawowym znaczeniu dla człowieka, jaką jest konieczność zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych. Na takie ograniczenia prawa własności zezwala art. 64 ust. 3 Konstytucji RP” - napisał w odpowiedzi na petycję Zjednoczonych Wynajmujących Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii, po konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, w ocenie rządzących ochrona przed bezdomnością uzasadnia ograniczenie prawa własności „przez konieczność znoszenia przez właściciela zajmowania lokalu przez osobę, która utraciła prawo do zajmowania lokalu”. „Oczywiste jest jednak, że regulacja ta może powodować naruszenia prawa właściciela”.

Ministerstwo wskazało na możliwość zawarcia umowy najmu okazjonalnego jako lepiej chroniącej prawa właściciela, a także na prawo dochodzenia w sądzie należności za bezumowne korzystanie z lokalu oraz zniszczenia. Zdaniem rządzących nie można mieć jednak do sądów pretensji o przewlekłość postępowań sądowych.

Minister Uściński zapewnił jednak, że dostrzega problem właścicieli mieszkań, i zadeklarował chęć „wypracowania optymalnych rozwiązań uwzględniających interesy obu stron”, czyli wynajmujących i lokatorów. Zaproponował zorganizowanie okrągłego stołu.

W Polsce z mieszkań na wynajem korzysta 13,2 proc. osób. Podający te dane Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę, że są kraje, np. Austria i Niemcy, gdzie mieszkania wynajmuje niemal połowa ludności, i to często jedno przez całe życie. 

Przeczytaj również: Wynajmujemy mieszkanie – o co warto zapytać właściciela przed podpisaniem umowy najmu?


Możliwość zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń wynajmu 

W pierwszym, ogólnopolskim portalu wynajmij24.pl masz możliwość zamieszczenia szerokiej oferty dotyczącej swoich usług dotyczących wynajmu. Tu nie ogranicza Ciebie ilość znaków czy zdjęć. Piszesz swoje rozbudowane oferty, przedstawiasz swoje warunki najmu i zalety dotyczące skorzystania z Twojej oferty. Dodajesz tyle zdjęć, ile potrzebujesz. To Twoja oferta i tylko Ty decydujesz jak bardzo rozbudujesz swoje ogłoszenie by zachęcić klientów do skorzystania z niej.

Dzięki założeniu konta w pierwszym, ogólnopolskim portalu wynajmij24.pl masz możliwość, w każdej chwili edycji swojej oferty – możesz coś zmienić w opisie, dodać nowe informacje, zdjęcia itp. Edytujesz swoją ofertę w każdej chwili. Nic Ciebie nie ogranicza w tym zakresie.

Załóż swoje konto w portalu wynajmij24.pl już teraz i zacznij wystawiać swoje oferty.

https://wynajmij24.pl/login/rejestracja

Dodaj swoją ofertę

Nie kupuj rzeczy na zawsze - wynajmij je na tyle czasu ile potrzebujesz za kilka % ich wartości.
Zaloguj się