Wynajmujemy mieszkanie dla firmy. Co warto wiedzieć?

20 października 2021, 10:36

Przedsiębiorcy szukają do wynajęcia nie tylko lokali biurowych czy usługowych. Również mieszkania na wynajem wchodzą w ich strefę zainteresowania, jeśli potrzebują takiego lokalu na przykład na biuro. Wiele działalności gospodarczych typu biuro księgowe chętnie lokuje się w wynajmowanych mieszkaniach.

Jeśli chodzi o wynajem mieszkań dla firmy można tu wyróżnić dwie kategorie:

  • wynajem mieszkania firmie na cele mieszkaniowe – np. dla zatrudnionych w niej pracowników,
  • najem lub dzierżawa na cele związane z prowadzeniem działalności, np. biuro, gabinet, obsługa klientów.

Spójrzmy jak wygląda sytuacja, gdy firma wynajmuje mieszkanie z przeznaczeniem na działalność biurową.

W tym wypadku wynajęte mieszkanie zostanie przeznaczone na biuro obsługi klientów, gabinet prezesa, salę konferencyjną, sekretariat z poczekalnią, pomieszczenie socjalne.

Żadne z pomieszczeń nie zostało przeznaczone na cele mieszkalne, co oznacza, że wynajem lokalu przez osobę fizyczną firmie nie będzie podlegał takim samym regulacjom, jak relacja wynajmujący – lokator.

Wynajem mieszkań dla firm a ustawa o ochronie praw lokatorów

Dla właściciela mieszkania oznacza to, że w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. Zapisy te, korzystne dla lokatorów, często ograniczają możliwości egzekwowania swoich praw przez właścicieli nieruchomości, jeśli dzierżawca nie wywiązuje się z umowy.

Wynajem mieszkania dla firmy sprawia więc, że wynajmujący może łatwiej i skuteczniej pozbyć się uciążliwych najemców, jeśli łamią oni ustalone wcześniej warunki najmu.

Wynajmujemy mieszkanie firmie – umowa na najem okolicznościowy czy instytucjonalny?

Wiele wątpliwości wśród właścicieli nieruchomości dzierżawionych przedsiębiorcom budzi odpowiednia forma najmu. Z punktu widzenia wynajmującego, najkorzystniejszy byłby najem okazjonalny, zwany okolicznościowym, który w obliczu przepisów o ochronie praw lokatorów, daje wynajmującym większe możliwości obrony własnych interesów.

Jednak zastosowanie tej formy wynajmu warunkuje spełnienie dwóch istotnych warunków, które muszą zaistnieć łącznie.

  • Najemcą musi być osoba fizyczna (a nie np. spółka).
  • Najem musi dotyczyć celów mieszkaniowych.

Czym jest najem instytucjonalny?

Jeżeli właściciel nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą i wynajmuje lokal innej firmie, to w tym przypadku zastosowanie mogą mieć wprowadzone w 2017 roku przepisy o najmie instytucjonalnym. Jeśli jednak wynajmujący jest osobą fizyczną nieprowadząca działalności, najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie tradycyjnej umowy najmu, z odpowiednim zabezpieczeniem lintersów właściciela. Warto pamiętać, że w odniesieniu do sytuacji nadal zastosowania nie mają przepisy ustawy o ochronie lokatorów.

Przeczytaj też jak wynająć lokal na biuro.

Jednocześnie przedsiębiorca, którego interesuje wynajem mieszkania dla firmy, powinien upewnić się, czy charakter lokalu pozwala na prowadzenie w nim określonego rodzaju działalności, a więc czy ma on przeznaczenie biurowe, usługowe itp.

Dostosowanie wynajmowanego mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej

Umowa najmu zawierana pomiędzy osobą fizyczną a firmą powinna określać m.in. to, w czyjej gestii leży dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej w nim działalności gospodarczej. Dokument powinien także uściślić kwestie odpowiedzialności za ewentualne uchybienia oraz zabezpieczać właściciela przed nieuczciwym zachowaniem najemcy. Standardowym rozwiązaniem będzie zobowiązanie się dzierżawcy do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w związku z użytkowaniem przez niego wynajmowanych pomieszczeń. W przypadku dużych firm o odpowiedniej pozycji na rynku zabezpieczeniem takiego zobowiązania może być np. gwarancja bankowa wystawiona przez bank najemcy.

Wynajmujemy mieszkanie firmie na cele mieszkaniowe dla pracowników

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której przedmiotem umowy jest wynajem mieszkań dla firm na cele mieszkaniowe. W takim przypadku mamy do czynienia z lokatorami, a więc zastosowanie znajdują przepisy zapewniające ochronę ich praw. Jednocześnie, mimo że lokal wynajęty został na mieszkanie dla pracowników, nadal nie obowiązują przepisy dotyczące najmu okolicznościowego, gdyż najemcą nie jest osoba fizyczna, a firma.

Lokal wynajmowany firmie na mieszkanie - zwolnienie z VAT?

Jeśli wynajmującym nieruchomość firmie na cele mieszkaniowe jest osoba prowadząca działalność gospodarczą niezwiązaną z najmem, to taka transakcja nie jest objęta podatkiem od towarów i usług.

Nawet jeśli wynajmujący jest czynnym podatnikiem VAT, nie zapłaci on podatku zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Wynajem mieszkania dla firmy w celu ulokowania tam np. pracowników nie podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy umowa zastała zawarta na czas nieokreślony, czy na konkretny okres.

Cel inny niż mieszkaniowy oznacza brak zwolnienia z VAT

W sytuacji, gdy wynajem mieszkania firmie przez osobę fizyczną będącą podatnikiem VAT dotyczy wykonywania w tym lokalu działalności biurowej, handlowej lub innej, zwolnienie z podatku nie jest możliwe.

Rozważając wynajem mieszkań dla firm, można znaleźć rozwiązanie, które okaże się korzystne z punktu widzenia interesów właściciela. Z drugiej strony – zapewni ochronę lokatorom i jednocześnie, nie będzie wiązało się z koniecznością uiszczania dodatkowych podatków.

Jeśli posiadasz mieszkania do wynajęcia, zamieść teraz bezpłatne ogłoszenie w portalu wynajmij24.pl – zamieszczenie ogłoszeń o wynajmie w portalu wynajmij24.pl nic nie kosztuje.

Dzięki platformie wynajmij24.pl możesz zamieścić ofertę wynajmu praktycznie wszystkiego, co…do wynajęcia się tylko nadaje. Nigdy nie wiesz czego akurat szukają inne osoby. Sprawdź to na wynajmij24.pl!

Swoją ofertę wynajmu możesz szybko i prosto dodać tu:

https://wynajmij24.pl/login/rejestracja

Dodaj swoją ofertę

Nie kupuj rzeczy na zawsze - wynajmij je na tyle czasu ile potrzebujesz za kilka % ich wartości.
Zaloguj się