Zasady tworzenia opisu oferty wynajmu 

Artykuł 1. TREŚĆ OFERTY

 1. W celu stworzenia opisu oferty wynajmu Wynajmujący wypełnia dostępny na stosownej stronie Wynajmij24.pl formularz, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł oferty wynajmu, opis, określić kategorię oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia transakcji (w tym określić czas trwania oferty wynajmu oraz zgodnie z wyborem: określić cenę) oraz warunki dotyczące płatności. Opis Transakcji powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Obiekt. W formularzu Wynajmujący może również, wybierając opcje dodatkowe, ustalić szczególny sposób prezentacji i promocji oferty wynajmu w Wynajmij24.pl.
 2. Zabronione jest umieszczanie w opisie treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu Wynajmij24.pl, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.
 3. Istotne dla treści oferty powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku polskim. Dopuszczalne jest prezentowanie w Ofercie przez Użytkownika treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nienależących do Wynajmij24.pl), w tym tylko:
  • linki do kanału youtube,
  • link do galerii zdjęć,
  • link do wirtualnego spaceru,
 4. W polu „Opis” Oferty, jej tytule oraz parametrach mogą być umieszczane wyłącznie informacje dotyczące oferowanego na wynajem przedmiotu.
 5. Zdjęcia zamieszczone w Ofercie muszą dotyczyć wyłącznie oferowanego na wynajem produktu lub usługi. Dozwolone jest przedstawienie produktu lub usługi w kontekście jego zastosowania lub aranżacji. Zdjęcia mogą prezentować certyfikaty, technologie, elementy graficzne (np. strzałki). Zabronione są napisy poza wyjątkami: logo marki/producenta, oznaczenia kolorów i wzorów oraz liczby i jednostki.
 6. Banery na liście ofert nie mogą zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych dotyczących działalności prowadzonej poza Wynajmij24.pl oraz danych kontaktowych. Dozwolone jest logo marki/producenta, sprzętu dostępnego w ofercie wynajmu o ile ma to znaczenie dla prawidłowego opisu oferty lub jakości oferowanej usługi.
 7. Nagłówki nie mogą zawierać tekstu oraz danych kontaktowych. Zakazane są również treści promocyjne i ogłoszeniowe dotyczące działalności prowadzonej poza Wynajmij24.pl. Dozwolone jest logo marki/producenta oraz informacje wskazujące na oficjalny charakter prowadzonej działalności.
 8. Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych (np. propozycji „kupię/zamienię”) oraz innych elementów ułatwiających zawarcie umowy poza Wynajmij24.pl.
 9. Dopuszczalne jest pozostawienie Najemcy w ramach Oferty wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech Obiektu, takich jak np. rozmiar, model itp. pod warunkiem, że Wynajmujący prezentuje aktualną informację o ilości i dostępnych Obiektach.
 10. W przypadku Ofert wielowariantowych dozwolone jest łączenie Ofert z Obiektami, które mają takie same przeznaczenie, są tej samej marki oraz wystawione są w tej samej kategorii.
  Użytkownik może dokonywać zmian w Ofercie wielowariantowej za pośrednictwem dedykowanych funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika. Wynajmij24.pl może usunąć lub zmienić Oferty wielowariantowe Użytkownika, które naruszają zasady tworzenia Ofert wielowariantowych.
 11. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Obiektów w Wynajmij24.pl.
 12. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie Wynajmij24.pl lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd. (*)
  Opis oferty wynajmu może być sformatowany za pomocą prostych elementów dekoracyjnych takich jaki: pochylenie, pogrubienie, akapit, itp.
 13. W treści Oferty Wynajmujący może zamieszczać adresy stron internetowych (w jakiejkolwiek formie np. odsyłaczy, linków) wyłącznie w przypadku, gdy:
  • za ich pośrednictwem nie jest prowadzona działalność polegająca na najmie, a treści, do których odsyłają, służą wyłącznie do poszerzenia informacji o Obiekcie;
  • jest to przedmiot Oferty, np. domena internetowa, usługa hostingowa, serwis internetowy.
 14.  W ramach Oferty Wynajmujący może udzielić rabatu lub zaoferować bezpłatny dodatek do Obiektu (gratis), pod warunkiem, że Kupujący otrzymujący rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniany w drodze losowania. Zarówno rabat jak i gratis muszą być określone w sposób jednoznaczny.
 15. Wynajmujący zobowiązany jest wskazać w formularzu informacje o terminie realizacji lub okresie, długości jego trwania
 16. Cena Obiektu określona w Ofercie przez Sprzedającego musi być wskazana w wysokości brutto.
 17. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty informacji, które w jakikolwiek sposób różnicują sytuację Najemców w zakresie korzystania z usługi płatniczej.

Artykuł 2. ZDJĘCIA (MINIATURKI)
Wynajmujący zobowiązany jest przedstawić Obiekt na co najmniej jednym zdjęciu (miniaturce) umieszczonym na serwerze należącym do Wynajmij24.pl. Zdjęcie to musi spełniać poniższe wymagania:

 1. Format zdjęcia: JPG, PNG, JPEG o wielkości pliku max 3 mb i rozdzielczości nie przekraczającej 4000x3000 pikseli. Sugerowana proporcja zdjęć 3:2 (np. 1500 x 1000 px).
 2. Prezentacja Obiektu na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu Oferty.
 3. Obiekt prezentowany powinien być na białym, jednolitym tle. Miniaturka nie może zawierać jakichkolwiek dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek, logotypów itp. 
  Prezentowana oferta wynajmu powinna zawierać główny obiekt, produkt, usługę. Nie może zawierać dodatkowych elementów,  w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek, logotypów itp. W przypadku gdyby na zdjęciu znajdowały się elementy nie należące do oferty, powinno być to wskazane w opisie. 
 4. W przypadku gdy zdjęcie Obiektu nie pozwala na przedstawienie jego istotnych cech (kolor, smak, zapach) dozwolone jest graficzne określenie ich na miniaturce.
 5. Dozwolone jest przedstawienie Obiektu w kontekście jego zastosowania lub aranżacji (np. poprzez umieszczenie zdjęcia altany na tle ogrodu

Artykuł 3. OPCJE DODATKOWE
Wynajmującemu podczas tworzenia Oferty udostępnione są odpłatnie następujące opcje dodatkowe:

 1. Pogrubienie - oznaczenie tytułu Oferty wytłuszczoną czcionką, w ramach wyszukiwania Obiektów w Wynajmij24.pl;
 2. Podświetlenie - oznaczenie odmiennym kolorem tła powierzchni, na której znajdują się dostępne w ramach wyszukiwania Obiektów w Wynajmij24.pl informacje o Ofercie;
 3. Wyróżnienie - prezentacja informacji o Ofercie na „liście promowanych ofert”, tj. w wyraźnie oznaczonym miejscu w ramach wyników wyszukiwania Obiektów w Wynajmij24.pl, ponad tytułami Ofert Wynajmujących, którzy nie dokonali wyboru omawianej opcji dodatkowej;
 4. Strona działu - prezentacja informacji o Ofercie na stronie głównej działu (strona wyświetlana bezpośrednio po wybraniu nazwy działu z katalogu prezentowanego na stronie głównej Wynajmij24.pl), przy wykorzystaniu mechanizmu losowo wybierającego każdorazowo pięć wyświetlanych Ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Wynajmij24.pl

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 69
Telefon: 609 515 877 
e-mail: kontakt@wynajmij24.pl